2641401706 6942815041 Καζαντζή 4-6, Αγρίνιο e.gerki@yahoo.gr